OM OSS

Lubesnake AS ble etablert i 2016 i Steinkjer som et produksjons og distribusjonsselskap for produktet Lubesnake, en smørepølse for svingskiven på semitrailere. 

Innehaver og daglig leder Tore Jenssen har hele sitt liv vært opptatt av lastebiler og har mange års erfaring bak rattet på ulike typer lastebiler. Han har derfor selv opplevd frustrasjonen over alle de mange tunge, grisete og til dels unødige arbeidsomme pliktene som kreves for vedlikehold av svingskiven som følger med i jobben som lastebilsjåfør. 

Da han skulle smøre svingskiven på en semitrailer opplevde han dette som unødig tungvint og tidkrevende. Smøring av svingskiven kan være svært grisete som fører til skade på både klær og sko. Ikke minst vil dette igjen forurense og skape et dårlig arbeidsmiljø i selve førerhytten av lastebilen. 

Dette var bakgrunnen for en tanke og utviklingsprosess hos oppfinner og grunder Tore Jenssen. Målsettingen var å finne en enklere og rensligere måte å smøre svingskiven på, dette ville også kutte kostnader for føreren og øke trafikksikkerheten på veiene. Etter mye prøving og feiling kom han fram til et produkt som er patentert i Norge og et stort antall andre land. 

Resten er, som man sier, historie. Hjemme i Steinkjer foregår nå produksjon for et stadig voksende marked i Norge, Norden, Europa og etter hvert verden.