HVA ER LUBESNAKE

LUBESNAKE® er en verdensnyhet!

LUBESNAKE® er et spesialtilpasset smørefett for bruk på svingskive til semitrailer.

Produktet utgjør en stor forenkling og tidsbesparing for alle sjåfører av semitrailere. Svingskiva bør smøres cirka hver 5000 km. Det vil i praksis si mellom hver eller annenhver uke avhengig av kjørestrekning og hvor svingete vei man kjører på. Mer sving medfører behov for mer smøring.

Alle som kjører eller har kjørt semitrailer vet hvor grisete denne jobben kan være. En tube eller bøtte med fett, en sparkelspade og så er det bare å klatre opp på bilen og stille seg ved svingskiva. Vel der skal man forsøke å påføre nytt fett på svingskiva mens man forsøker å holde både det gamle og det nye fettet borte fra klær, sko og hansker.

Med LUBESNAKE® er jobben så mye enklere! Du klatrer opp på bilen, stiller deg midt foran svingskiva og åpner posen med LUBESNAKE®. Ta tak med en ende i hver hand og legg pølsa på svingskiva i hesteskoform. Når du senere kobler bil og henger må du sørge for å ha såpass klaring mellom skiva på bilen og tilhengeren at du ikke skyver pølsa av skiva.
Kjør så nærme kingpin som mulig før du løfter bilen, pølsa sprekker i det den løftes opp i hengeren og fettet fordeler seg utover. Vipps så har du smurt svingskiva! Vanligvis 10 minutter raskere enn på gammelmåten.
Med LUBESNAKE® blir smøringen lettere å utføre. Dermed er det større sjanse att smøringen faktisk blir utført noe som igjen fører til mindre slitasje på svingskiva og økt trafikksikkerhet.raskt enkelt og renslig å bruke.

Smørepølsa LUBESNAKE® har flere fordeler i forhold til den gamle smøremetoden:

Det er enklere! Du trenger ikke klatre rundt på bilen for å smøre. Du kan gjøre jobben stående foran svingskiva hele tiden mens du smører.

Det tar kortere tid! Tester har vist at man kan sparer opp til 10 minutter på hver smøring. For et stort transportselskap gir dette store innsparinger! Det viser seg også at mengden fett blir mer korrekt og man slipper oversmøring og dermed nedfall av fett som forurenser langs veiene.

Det er rensligere! Den som smører svingsiva slipper fett-søl på klær, sko og hansker.

I og med alle disse fordelene er det større sjanse for at svingskiva faktisk blir smurt, noe som både øker trafikk-sikkerheten og reduserer slitasjen på svingskiva.

Pass bare på å smøre tilstrekkelig ofte, ca en gang per uke avhengig av hvor mye du kjører og hvor stor belastning man har på svingskiva. Vi har erfaring med at svingskiva på semitrailere som går med lett belastning på svingskiva må smøres oftere enn biler som går fullt lastet. Årsaken til dette er at fettet «kjevles ut» når hengeren er lett og den ligger å vugger på svingskiva.

Skinnet i Lubesnake® er biologisk nedbrytbart og tilfører ikke ytterligere miljøbelastning i forhold til gammel smøremetode. Ettersom man unngår oversmøring er det faktisk kanskje så at det er en mer miljøvennlig metode enn gammelmåten.  

LUBESNAKE® legges i skivas smørespor,ved sammenkobling sprekker pølsa og fettet fordeler seg utover skiva 

Manglende smøring av svingskiva fører til stor slitasje på svingskive, og kan i verste fall føre til at glideflatene låser seg og kjøretøyet blir ustabilt å kjøre. På glatt underlag kan det i verste fall føre til at vogntoget går rett fram i sving.

LUBESNAKE® er patentert i Norge og videreført i PCT-systemet.

Varemerket LUBESNAKE® er et registrert varemerke for Fifthwheel AS under lisens til Lubesnake AS.