Smøreslangen som revolusjonerer

Smøreslangen som revolusjonerer

Industri:  En lur måte å smøre svingskiva på semitrailere er i ferd med å bli en verdenssensasjon. LUBESNAKE® er navnet og Tore Jenssen fra Steinkjer er opphavsmannen. Univar selger LUBESNAKE® i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

330 gram fett i en slange. Legg den på svingskiva og koble sammen. Enklere blir det ikke. Manglende smøring gir redusert sikkerhet og øker slitasjen. LUBESNAKE® er patentsøkt og godkjent av det norske Patentstyret, og videreført i 162 land.

The new way to grease your fifth wheel

– Dette er en revolusjon både for sjåførene og trafikksikkerheten, mener transportbedrifteiere Leiv Sand, Levanger som var første kunde. Smøreslangen vil forenkle hverdagen for yrkessjåfører verden over.

Fortsatt utviklingspotensial

– Det er fortsatt ting å videreutvikle. Produktet er nytt, og det er fortsatt mange som ikke vet om smøreslangen, sier Jenssen. Selv om LUBESNAKE® har blitt en snakkis i transportverdenen, så er det en stor verden. Det er mye ugjort når det gjelder å gjøre produktet kjent og ikke minst å gjøre produktet tilgjengelig. Distribusjon er en formidabel oppgave.

– Det er 830 tusen semitrailere i Europa, pluss 2 millioner i USA. Normal intervall for smøring av svingskiva er en gang pr. uke, forteller Jenssen. Så tar dette av så trenger vi kanskje å videreutvikle produksjonen også.

LUBESNAKE

Mye hjelp

LUBESNAKE®  er et eventyr. De første smøreslangene ble laget i garasjen for to år siden, og prøvd ut på kompisen sin lastebil. Etter har det vært mye arbeid og mange ting som måtte tenkes gjennom. Tore Jenssen har hatt flere gode støttespillere med seg på veien.

T:lab var den første aktøren gründeren kontaktet. Her fikk han mange gode råd om oppstart.

Tore Jenssen nevner også Kjetil Vatn, tidligere økonomidirektør i Norske Skog Skogn, har vært en viktig mentor og rådgiver, blant annet da avtalen med distributør skulle utformes.

I tillegg har Trøndelag Forskning og Utvikling bidratt med rådgiving og Innovasjon Norge bidratt med økonomisk støtte. LUBESNAKE® kom inn i inkubatoren til Proneo høsten 2017. Her har de fått rådgivning og utviklingshjelp, blant annet i arbeidet med å finne løsninger for å automatisere produksjonen.

Fortrolighetsavtaler

Tore Jenssen har vært veldig bevisst på det å bruke fortrolighetsavtaler når han har arbeidet  ulike aktører underveis i prosessen. Dette gelder bankforbindelser, forsknings og fagmiljøer, , advokatkontorer, smøroljeteknisk personell, test-miljøer, regnskapsfirma og øvrige hjelpere.

I en tidlig fase etter at patentsøknad var sendt inn, var gründeren i møte med ett av verdens største oljeselskaper. Det ble brukt mye penger og tre måneder på å få til en fortrolighetsavtale som begge parter kunne godta. Først da fortrolighetsavtalen var signert, kunne han gå i samtale om selve produktet LUBESNAKE®

Verdi

LUBESNAKE® har effektivisert smørearbeidet og gjør jobben enklere. Sjåførene utfører oppgaven på en brøkdel av tiden det tok tidligere. For et stort transportselskap gir dette innsparinger. En annen positiv effekt er det faktum at svinghjulet faktisk blir smurt, siden prosessen har blitt så mye enklere.

–  Jeg er opptatt av å skape verdier, arbeidsplasser og industri i Trøndelag og Norge, sier Jenssen. Derfor har vi satt opp produksjonen i Steinkjer, i stedet for å flagge den ut til lavkostland. Det gir oss stor handlefrihet med tanke på hvordan selskapet skal bygges videre.

Nå satses det på økt produksjon og nye arbeidsplasser i Steinkjer.